Sunday, April 30, 2017

Tamil Art தமிழ் கலைகள்

சிலம்பாட்டம்

https://www.youtube.com/watch?v=nWmCYoUpa94&list=PL-RDFpvLYFEVbKYgwJaXtVeBvwmR0YCn2&index=3


குருகுலம் மூலம் கட்டை கூத்து கலையை வளர்க்கும் கலைஞன் திரு.பொ. ராஜகோபால் அவர்களுடன் | பேசும் தலைமை


https://www.youtube.com/watch?v=8RJiRXq3DgE&list=PLMFLgBNDQhNDi0Gim7jVa4Dixue8lzrAM&index=12


Paesum Thalaimai - Koothu-p-Pattarai's Chairman Padma Shri Na Muthuswamy| News7 Tamil


https://www.youtube.com/watch?v=M94mokWU6Qo&list=PLMFLgBNDQhNDi0Gim7jVa4Dixue8lzrAM&index=32Saturday, April 29, 2017

Tamil Name தமிழ் பெயர்கள்

1) Navilan (நவிலன்) -  Person with strong orating skills
2) Navilinian (நவிலினியன்) - Person who is sweet on words and strong on speech
3) Navil (நவில்) - Person who will be heard always and can convince any one with his speech


1) Navilya (நவில்யா)- Person who is strong on her words
2) Navila (நவிலா)- Person who has strong control on her speech
3) Navilmadhi (நவில்மதி) - Person who always talks with great sense and Brilliant thoughts
4) Naviliniya (நவிலினியா) - Person who always talk out sweet words

https://nativespecial.com/blog/cat/TamilBabyNames/post/LatestBabyNamesinTamil/


Ancient Tamil names defined qualities that were expected in a person, such as bravery, love, chivalry and beauty,” he says. “People were even named after trees, mountains and other elements of nature

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-metroplus/so-much-in-a-name/article7008627.ece

Wednesday, April 26, 2017

Tamil New Year History தமிழ் புத்தாண்டு வரலாறுhttp://amarnathkk-narean.blogspot.in/2011/01/blog-post_13.html

https://venkadesh1987.wordpress.com/2010/08/27/tamil-new-year/

தமிழ் மாதங்கள் 
 தை- சுறவம் .
மாசி- கும்பம்.
பங்குனி- மீனம்.
சித்திரை- மேழம் 
வைகாசி- விடை.
ஆனி- ஆடவை.
ஆடி- கடகம்.
ஆவணி- மடங்கல்,
புரட்டாசி- கன்னி.
ஐப்பசி- துலை.
கார்த்திகை- நளி.
மார்கழி- சிலை.


ஆண்டுப் பெயர்கள் தமிழில்
1 நற்றோன்றல் - பிரபவ
2 உயர்தோன்றல் - விபவ
3 வெள்ளொளி - சுக்கில
4 பேருவகை - பிரமோதூத
5 மக்கட்செல்வம் - பிரசோற்பத்தி
6 அயல்முனி - ஆங்கிரச
7 திருமுகம் - ஸ்ரீமுக
8 தோற்றம் - பவ
9 இளமை - யுவ
10 மாழை - தாது
11 ஈச்சுரம் - ஈஸ்வர
12 கூலவளம் - வெகுதான்ய
13 முன்மை - பிரமோதி
14 நேர்நிரல் - விக்ரம
15 விளைபயன் - விஜ_
16 ஓவியக்கதிர் - சித்ரபானு
17 நற்கதிர் - சுபானு
18 தாங்கெழில் - தாரண
19 நிலவரையன் - பார்த்திப
20 விரிமாண்பு - விய
21 முற்றறிவு - சர்வசித்
22 முழுநிறைவு - சர்வதாரி
23 தீர்பகை - விரோதி
24 வளமாற்றம் - விக்ருதி
25 செய்நேர்த்தி - கர
26 நற்குழவி - நந்தன
27 உயர்வாகை - விசய
28 வாகை - சய
29 காதன்மை - மன்மத
30 வெம்முகம் - துன்முகி
31 பொற்றடை - ஏவிளம்பி
32 அட்டி - விளம்பி
33 எழில்மாறல் - விகாரி
34 வீறியெழல் - சார்வரி
35 கீழறை - பிலவ
36 நற்செய்கை - சுபகிருது
37 மங்கலம் - சோபகிருது
38 பகைக்கேடு - குரோதி
39 உலகநிறைவு - விசிவாவசு
40 அருட்டோற்றம் - பராபவ
41 நச்சுப்புழை - பிலவங்க
42 பிணைவிரகு - கீலக
43 அழகு - சௌமிய
44 பொதுநிலை - சாதாரண
45 இகல்வீறு - விரோதிகிருது
46 கழிவிரக்கம் - பரிதாபி
47 நற்றலைமை - பிரமாதீச
48 பெருமகிழ்ச்சி - ஆனந்த
49 பெருமறம் - இராட்சச
50 தாமரை - நள
51 பொன்மை - பிங்கள
52 கருமைவீச்சு - காளயுத்தி
53 முன்னியமுடிதல் - சித்தார்த்தி
54 அழலி - ரௌத்ரி
55 கொடுமதி - துன்மதி
56 பேரிகை - துந்துபி
57 ஒடுங்கி - ருத்ரோத்காரி
58 செம்மை - ரக்தாட்சி
59 எதிரேற்றம் - குரோதன
60 வளங்கலன் - அட்சய

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AF%8D_%E0%AE%86%E0%AE%A3%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AF%81%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8Dhttp://www.kamadenu.in/news/special-articles/1861-sithiraiyae-tamil-new-year.html


Tuesday, April 25, 2017

தமிழ் இசை


https://www.youtube.com/watch?v=QitIBw0EC1s

'குரலே துத்தம் கைக்கிளை உழையே
இளியே விளரி தாரம் என்றிவை எழுவகை யிசைக்கும் எய்தும் பெயரே'[13]
தமிழிசையில் ஏழிசைச் சுரங்களாகக் குரல், துத்தம், கைக்கிளை, உழை, இளி, விளரி, தாரம் ஆகியவற்றைச் சிலப்பதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%A4%E0%AE%AE%E0%AE%BF%E0%AE%B4%E0%AE%BF%E0%AE%9A%E0%AF%88_%E0%AE%86%E0%AE%A4%E0%AE%BE%E0%AE%B0%E0%AE%99%E0%AF%8D%E0%AE%95%E0%AE%B3%E0%AF%8D_%E0%AE%AA%E0%AE%9F%E0%AF%8D%E0%AE%9F%E0%AE%BF%E0%AE%AF%E0%AE%B2%E0%AF%8D

https://www.youtube.com/watch?v=NX16-MlDagc

Wednesday, April 5, 2017

மொழியியல் வல்லுனர்/Linguistics expert

http://tamil.thehindu.com/society/kids/400-மொழிகளில்-அசத்தும்-சிறுவன்/article9615916.ece

5-ம் வகுப்பு வரை பள்ளிப் பாடங்களோடு மொழிகளையும் கற்று வந்தார். நானூறு மொழிகள் கற்றுக்கொண்ட பிறகு, வழக்கமான கல்வியிலிருந்து விலகி மொழியியலில் மட்டும் கவனம் செலுத்த முடிவெடுத்தார். இந்தியக் குழந்தைகள் ஒரு விஷயத்தைக் கற்றுக்கொள்ள எடுத்துக்கொள்ளும் நேரத்தைவிட இஸ்ரேலியக் குழந்தைகள் வெகு வேகமாகக் கற்றுக்கொள்கிறார்கள் என்பதால், இப்போது இஸ்ரேலியப் பள்ளியில் ஆன்லைன் மூலம் படித்துவருகிறார் அக்ரம், ஹீப்ரு மொழி தெரிந்ததால் மட்டுமே தனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்தது என்கிறார் அவர்.